Blog

secured

Wat betekent de AVG voor ZZP websites?

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) echt in werking. Dit is een EU-brede privacywet ook wel bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation) bedoeld om de …

Verwarde man

De meervoudige marketingstoornis

Een probleem dat ik bij veel kleine ondernemers zie is dat ze totaal verschillende diensten aanbieden op één website. Ik moet toegeven dat ik me er zelf ook regelmatig schuldig …

Business Model Canvas

Business Model Canvas

Een bedrijf is iets wat waarde levert aan klanten in ruil voor geld. Om je bedrijf te kunnen analyseren moet je het simplificeren tot de essentie: het zogenaamde bedrijfsmodel.  Het …

gloeilamp

Het bedrijfsidee

De startende ondernemer staat voor de zware taak vanuit het niets een levensvatbaar en winstgevend bedrijf op te zetten. Wat is een goed bedrijfsidee en hoe kom je erop? Wat …

Ansoff-model

Als je je omzet wilt laten groeien, kan het zinvol zijn om het Ansoff-model van stal te halen. Dit in de vijftiger jaren door Igor Ansoff bedachte groeimodel beschrijft vier …

SWOT confrontatiematrix

SWOT-analyse

De SWOT-analyse confronteert de kansen en bedreigingen uit de externe analyse met de sterktes en zwaktes uit de interne analyse. Wat resulteert zijn issues of kwesties waarmee je bedrijf  aan …

Horizon door Matthew Venn

Strategische doelen

Heb je als ondernemer eenmaal een missie vanuit je diepere waarom bepaald, dan is het zaak deze te vertalen in lange-termijn strategische doelen. Die doelstellingen bepalen wat je wilt bereiken …

Kapper

Interne analyse

Na de externe analyse volgt de interne analyse: wat heb je als onderneming in huis aan vaardigheden en middelen en welke daarvan kun je kwalificeren als een blijvend concurrentievoordeel.