Business Model Canvas

Een bedrijf is iets wat waarde levert aan klanten in ruil voor geld. Om je bedrijf te kunnen analyseren moet je het simplificeren tot de essentie: het zogenaamde bedrijfsmodel.  Het Business Model Canvas is een tool om je bedrijfsmodel te schetsen. Zie het als een samenvatting van je bedrijf.

Business Model Canvas

De 9 bouwstenen van het Business Model Canvas

Het Business Model Canvas is bedacht door Alexander Ostenwalder. Hij onderscheidt negen bouwstenen om een bedrijf mee te beschrijven.

  1. Klantsegmenten: de categorieën consumenten of organisaties die  het bedrijf wil bedienen. Dit kan de massamarkt zijn of een heel specifieke niche.
  2. Klantwaarde: per klantsegment de bundel van diensten en producten die waarde creëren. Welk probleem wordt opgelost? In welke behoefte wordt voorzien?
  3. Kanalen: hoe communiceert het bedrijf met zijn klanten en langs welke weg worden de producten en diensten geleverd. De mix van communicatie-, verkoop- en distributiekanalen.
  4. Klantrelaties: wat voor soort relatie heeft of wil het bedrijf met zijn klanten. Korte termijn of lange termijn. Persoonlijk of geautomatiseerd. Interactief of niet.
  5. Inkomstenstromen: hoe genereert het bedrijf inkomsten per klantsegment? Transacties of abonnementen. Uurtje-factuurtje of fixed price.
  6. Kernmiddelen: wat zijn de essentiële middelen om waarde te kunnen leveren? Fysiek, financieel, intellectueel of menselijk.
  7. Kernactiviteiten: wat zijn de cruciale activiteiten in het bedrijf. Zonder deze processen kan het geen waarde leveren.
  8. Strategische partners: welke leveranciers en partners zijn onmisbaar voor de bedrijfsvoering.
  9. Kostenstructuur: welke operationele kosten zijn er. En hoe belangrijk is het dat deze laag worden gehouden.

Hoe gebruik je het Business Model Canvas

Het BMC is primair bedoeld als ontwerptool. Het is overzichtelijk en helpt je om snel te spelen met verschillende bedrijfsmodellen. Wat doen we nu en waar willen we naartoe? Het is daarbij van belang om eerst de basisvragen (waarom zijn wij in business, wat is onze missie) helder te hebben, alsmede de strategische doelen te bepalen en een goede SWOT-analyse te doen. Een startende ondernemer dient dan ook nog een bedrijfsidee te creëren alvorens dat uit te werken in het Business Model Canvas.

Delen via FacebookDelen via TwitterDelen via WhatsAppDelen via LinkedInDelen via E-mail