Externe analyse

Externe analyse - Chase Elliott ClarkHet startpunt van de strategische positiebepaling van een bedrijf is de externe analyse of omgevingsanalyse. Je kijkt daarbij naar wat er buiten de onderneming aan de hand is. Het is een vooral kwalitatieve beoordeling van marktpartijen en trends, waarbij het heel belangrijk is om zo objectief en eerlijk mogelijk te zijn. Afhankelijk van je karakter ben je vaak of te optimistisch of te pessimistisch. 

Marktontwikkeling

Als het goed is heb je via de PMT-dimensies van Abell al bepaald in welke markt je bedrijf zit of wil zitten. Je hebt je doelgroep bepaald, de problemen en behoeftes die je wilt oplossen en de diensten en producten waarmee je dat doet.

De eerste vraag in de externe analyse is dan hoe groot deze markt is. Betreft het een niche of is er heel veel vraag. Is de vraag lokaal of juist globaal. En wat is de dynamiek: is er groei of juist stagnatie en krimp. Is de vraag conjunctuurgevoelig of juist heel stabiel onder schommelingen van de economie.

Concurrentie

Concurrenten zijn die bedrijven of organisaties die inspelen op dezelfde doelgroepen als jij en op dezelfde behoeften. Ze kunnen daarvoor de zelfde producten en diensten gebruiken als jij, maar ook substituten. Zo is bijvoorbeeld de fiets een substituut voor de auto: beide vervullen een behoefte aan mobiliteit op de korte afstand.

Als ondernemer verplaats je dus zoveel mogelijk in je klant en je probeert te achterhalen welke alternatieven die ziet voor jouw aanbod. Kijk daarbij naar de situatie nu: welke partijen zijn er op dit moment in de markt. Maar probeer ook te voorspellen welke toetreders er in de toekomst een rol gaan spelen. En hoe groot zijn de drempels en obstakels die ze daarvoor moeten overwinnen?

Trends

Een derde omgevingsfactor van belang zijn de grootschalige trends. Denk hierbij aan:

  • wetgeving: op stapel staande wetten en regelgeving kunnen een kans maar ook een bedreiging vormen. Maar ze zijn potentieel enorm invloedrijk.
  • milieu: of het nou via regels wordt afgedwongen of niet, milieuaspecten zijn van groot belang bij je bedrijfsvoering.
  • economie: een recessie of hausse kunnen je bedrijf nekken of juist opstuwen naar grote hoogte.
  • demografie: op wat langere tijdschaal zijn bevolkingstrends als vergrijzing van belang.

Leveranciers en partners

Een laatste factor die op de grens van externe en interne analyse zit zijn partners en leveranciers. Hoe afhankelijk ben je van ze. Kun je gemakkelijk switchen als je zou willen of moeten? Hoe machtig zijn ze als het gaat om prijzen, kwaliteit of levertijd. Zijn ze stabiel of kunnen ze elk moment omvallen. Je relatie met marktpartijen die je helpen bij je bedrijfsvoering is erg belangrijk.

Delen via FacebookDelen via TwitterDelen via WhatsAppDelen via LinkedInDelen via E-mail