Het belang van integriteit voor je marketing

Dit weekend las ik het boek Prioriteiten van Stephen Covey. Hij benadrukt het belang van karakter in je werk en leven, en dan met name integriteit. Ik bespreek in dit blog de invloed van integriteit op je marketing en verkoop.

Integriteit volgens Covey

Om spraakverwarring te voorkomen eerst een definitie van integriteit. Covey beschrijft het als:

Integriteit is het vermogen je niet anders voor te doen dan je bent, een grondige integratie van je openbare leven, je privéleven en je diepe innerlijke leven, gebaseerd op evenwichtige principes.

Hij ziet het als een onderdeel van karakter. En dat vormt samen met bekwaamheid de basis voor betrouwbaarheid.

In De 8ste eigenschap schrijft Covey:

Integriteit betekent dat u de principes – de natuurwetten die de consequenties van ons gedrag bepalen – geïnternaliseerd hebt. Eerlijkheid is het principe van waarheid vertellen. Integriteit is beloften nakomen, die aan uzelf en die aan anderen.

Niemand kan zich in het ene onderdeel van zijn leven goed gedragen en tegelijkertijd slechte dingen doen in een ander onderdeel van dat leven. Het leven is een ondeelbaar geheel. – Mahatma Gandhi

Integriteit en marketing

Wat heeft dit nu met marketing en verkoop te maken. Veel! Marketing draait in mijn visie eigenlijk vooral om het aangaan van duurzame relaties en vertrouwen is de basis voor relaties. Deze relationele marketing staat dan tegenover een veel meer transactionele vorm, waarbij de klant behandeld wordt als een one-night-stand. Na de verkoop laat je niets meer van je horen.

In de dienstverlening, maar ook bij productverkoop, is integriteit dus cruciaal. De klant ziet een bedrijf met een baas en eventueel personeel, vaak slechts via de bedrijfswebsite en social media. Hij maakt aan de hand daarvan zijn inschatting over de betrouwbaarheid van de club. Als het hele plaatje dan integer is zal hij een koop overwegen.

Familiebedrijf

Jan Bloemhof SrLaat me dit illustreren aan de hand van een voorbeeld dat ik zelf ondervond. Dit weekend waren we namelijk ook op zoek naar een tweedehands auto. We kwamen op een occasion aangeboden door een autohandel in Rouveen. Nou is mij bekend dat deze aan Staphorst grenzende plaats een sterk confessioneel karakter heeft. Voor mij is dat een positief signaal, ondanks het feit dat ik dat zelf niet heb.

Daar kwam bij dat het een familiebedrijf was dat reeds in 1981 is opgericht door klaarblijkelijk een stel en waarbij bijna de helft van de werknemers dezelfde achternaam draagt. Al deze signalen kwamen op mij zeer integer over en dat schept vertrouwen in een zo hachelijke bedrijfstak als de autohandel. Het is dat de auto niet voldeed aan mijn eisen, anders was ik zeker tot een koop overgegaan.

Zorg dat je integer bent

Mijn marketingtip is dan ook: zorg dat je een integer persoon bent. Let wel: je moet het zijn, niet alleen maar spelen. Dat werkt niet. Als je zowel in je werk als daarbuiten integer handelt en je combineert dat met excellente bekwaamheid (zie ook het interview met Coby Hollander), dan ligt succes vrijwel zeker op je weg.

Delen via FacebookDelen via TwitterDelen via WhatsAppDelen via LinkedInDelen via E-mail