Ondernemersinterview Coby Hollander (De Hollandse Professional)

ZZP-er Coby Hollander van De Hollandse Professional vertelt hoe zij succesvol werd. Wat zijn haar do’s en don’ts voor marketing en verkoop?

Je bedrijf heet de Hollandse Professional. Wat betekent dat en wat doe je?

Mijn achternaam is Hollander. Ik had al vaker nagedacht over een naam voor mijn onderneming. De naam de Hollandse Professional kwam ineens bij me op. Toen ik voor mezelf begon, heb ik gesprekken gehad met een coach die me allerlei vragen stelde. Hij bedacht de kreet “creërt zuurstof”. Dat vond ik mooi bij die naam passen. De term “professional” heeft te maken met de manier waarop ik mijn werk doe, op een professionele manier. Zo zijn mijn naam en mijn slogan ontstaan.

Mijn diensten liggen op het secretariële vlak. Ik ben personal assistant, projectondersteuner en notulist, behoorlijk afwisselend dus. Secretariële werkzaamheden zijn natuurlijk breder, maar dit is waarop ik mij specialiseer.

Wat voor klanten heb je?

Notuleren doe ik op dit moment bij de Regio Noord-Veluwe, een samenwerkingsverband. De secretaresses hebben daar onvoldoende tijd voor het notuleren van vergaderingen, een taak die vrij gemakkelijk uit te besteden is. Qua projectondersteuning spring ik op dit moment bij bij het Evangelisch Werkverband. Ze komen mensen tekort. Ik richt me op een aantal specifieke deeltaken. Sinds de start van mijn bedrijf ben ik personal assistant van Erik Dannenberg. Ik ontzorg hem met betrekking tot zijn eigen onderneming. Hij geeft regelmatig spreekbeurten, ik regel opdrachtbevestigingen en facturen. Hij zit ook in Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen, ik regel dan zijn declaraties, e-mail en administratie, al die dingen waar hij zelf niet aan toekomt. Zo creër ik voor hem zuurstof, ruimte waardoor hij zich kan richten op hoofdzaken.

Merk je dat je diensten aanslaan bij klanten?

Zeker, ik heb goede klussen. Er is de afgelopen jaren veel gesneden op het secretariële vlak. Met iPads en smartphones kunnen directeuren, ondernemers en bestuurders veel zelf. Zij willen zich echter niet met allerlei bijzaken bezighouden. Het blijkt voor hen soms wel moeilijk die bijzaken los te laten en te delegeren aan een ander. Degenen die dat kunnen besteden dat bijvoorbeeld aan mij uit, zo kunnen zij zich focussen op hun hoofdzaken.

Wat deed je voordat je voor jezelf begon?

Mijn achtergrond is secretarieel, daar ben ik voor opgeleid. Ik heb het vak ook steeds bijgehouden. Ik heb bij een accountantskantoor gewerkt als secretaresse. De laatste 13 jaar in loondienst was ik directiesecretaresse bij de Kamer van Koophandel. Daar was ik veel met tekst bezig, ik deed agendabeheer, notuleerde vergaderingen, e-mail-beantwoording, gasten ontvangen, archiefwerk en al dat soort dingen.

Je werkzaamheden nu liggen dus in één lijn met wat je deed als werknemer?

Ja dat klopt. Daar ligt mijn kennis en kunde en die zet ik nu als ondernemer in en daar is nog altijd behoefte aan.

Hoe lang ben je al zelfstandig?

Ik ben nu 2,5 jaar bezig. Mijn werkweek is inmiddels meer dan gevuld.

Hoe kwam je aan je klanten?

Ik ben lid geworden van een ondernemersnetwerk, BNI. Dat netwerk kwam wekelijks bij elkaar. Bedoeling is daar opdrachten uit te halen. Dat heeft voor mij niet veel opgeleverd. Wel kwam ik via andere ondernemers aan klanten. Met een ondernemer die ik al kende sprak ik over mijn plannen. Vlak erna kreeg hij Erik Dannenberg als klant, die hem vertelde over de lange dagen die hij maakte. Hij verwees Erik toen door naar mij.

Ook de opdracht bij het Evangelisch werkverband en een andere opdracht, kreeg ik via andere ondernemers die mijn naam noemden.  Vooral via klassiek offline netwerken dus, mond-tot-mond-reclame.

Wat ging er niet goed?

Het lidmaatschap van BNI paste niet bij mij. Je moet je afvragen of je onderneming iets toevoegen aan het bestaande netwerk. Voor een schilder of een tuinman is zoiets zeker handig. Maar voor mij gold dat er vaak geen behoefte was aan mijn diensten.

Ik doe ook geen koude acquisitie. Alleen als ik ergens een behoefte bespeur, ga ik erop in. Dat is meestal in een face-to-face gesprek. Ik bel nooit zomaar een ondernemer of een bedrijf dat mij niet kent. Dat past niet bij mij, ik acquireer via mijn warme netwerk. Dat past ook beter bij mijn diensten, daarbij is vertrouwen en menselijk contact belangrijk.

Heb je een tip voor starters en andere ondernemers?

Doe dat wat je doet, excellent. Zorg dat je uitblinkt. Dat zorgt voor mond-tot-mond-reclame. Ik hoor ook van klanten dat ze heel tevreden zijn. Ik verdiep me in de materie. Daardoor lever ik kwaliteit. Dat wordt gewaardeerd.

Als ik dat niet kan waarmaken, weiger ik de opdracht. Ik heb wel eens een opdracht gehad waarbij het niet paste. Achteraf had ik die moeten weigeren. De opdracht was voor mij te administratief en de samenwerking paste niet goed. Ik heb er wel veel van geleerd, maar werd er niet warm van.

Tegen klussen die niet bij je passen, kun je beter nee zeggen. Dat heb ik wel geleerd. Je weet het echter niet altijd van tevoren, het blijft mensenwerk.

Delen via FacebookDelen via TwitterDelen via WhatsAppDelen via LinkedInDelen via E-mail