Strategische doelen

Horizon door Matthew VennHeb je als ondernemer eenmaal een missie vanuit je diepere waarom bepaald, dan is het zaak deze te vertalen in lange-termijn strategische doelen. Die doelstellingen bepalen wat je wilt bereiken over pakweg één tot twee jaar. Zeg maar een stip op de horizon. Ze geven je bedrijf en jou een richting. Wat ze echter niet (moeten) doen is bepalen hoe je ze gaat bereiken. Dat is namelijk je strategie zelf en die laat je in dit stadium van het strategische planproces nog even vrij.

Missiegedreven doelen

Je missie is dus het fundament van je strategische doelen. Het is je waarom. Als je doelen niet bijdragen aan je missie, waarom zou je ze dan vervullen? Het hebben van een duidelijke diep doorvoelde missie is dus een cruciale beginconditie bij het opstellen van je doelen.

Daarnaast zijn je waarden en principes belangrijke randvoorwaarden. Voldoen je doelen aan die geschreven of ongeschreven regels, dan heb je meer kans op succes. Zijn ze er strijdig mee, dan gaat je gevoel of geweten vroeg of laat opspelen en de voortgang saboteren.

Doelen zijn randvoorwaarden

Je moet strategische doelen vooral zien als randvoorwaarden voor je strategie. Het zijn de meetpunten waaraan je kunt aflezen of je op de goede weg bent. Daarom is het ook van belang om ze concreet en meetbaar te maken.

Nou moet je bij dat meetbaar niet allen maar denken aan harde cijfers, zoals winst en omzet. Dat is natuurlijk wel het gemakkelijkst, maar veel superbelangrijke doelen zijn subjectief. Denk bijvoorbeeld aan een doel als:  verhogen van de klanttevredenheid. Je zou dit toch enigszins kunnen kwantificeren door te kijken naar de hoeveelheid positieve klantreviews bij Google of LinkedIn.

Niet urgent, wel belangrijk

Een kenmerk van veel strategische doelen is dat ze niet urgent lijken. Ze zijn immers voor de lange termijn. Ze zijn echter wel zeer belangrijk, als het goed is. Maar doordat tactische en operationele doelen vaak wél urgent zijn, sneeuwen de strategische doelen onder. Dit kan catastrofale gevolgen hebben.

Denk maar aan de parabel van de kikker die in een pan met water zwom die graad voor graad werd opgewarmd. Op elk moment was de temperatuurstijging maar klein en dus niet urgent genoeg om eruit te springen. Op de lange termijn echter was het dodelijk. Hij had uit de pan moeten springen toen het nog kon. Zorg dat jouw bedrijf geen gekookte kikker wordt: bepaal én vervul je strategische doelen.

Delen via FacebookDelen via TwitterDelen via WhatsAppDelen via LinkedInDelen via E-mail