SWOT-analyse

De SWOT-analyse confronteert de kansen en bedreigingen uit de externe analyse met de sterktes en zwaktes uit de interne analyse. Wat resulteert zijn issues of kwesties waarmee je bedrijf  aan de slag moet.

Kansen en bedreigingen

Je hebt in de externe analyse naar de buitenwereld gekeken: markt, overheid, technologie, etc. In het licht van de voorgenomen strategische doelen kun je deze zaken classificeren als ofwel een kans of een bedreiging. Ze helpen jou en je concurrenten of juist niet. In de SWOT-analyse vat je dit samen met maximaal drie kansen en drie bedreigingen.

Beperk je tot de kansen en bedreigingen met hoge impact op je bedrijf en redelijke tot grote waarschijnlijkheid. Het is van belang dat het ook werkelijk een externe trend betreft, dus iets waarop je bedrijf geen invloed heeft. Anders hoort het thuis bij het volgende hoofdstuk:

Sterktes en zwaktes

Bij interne zaken als middelen en vaardigheden gaat het erom diegenen te benoemen die van invloed kunnen zijn op het bereiken van de strategische doelen, positief dan wel negatief. Bedenk hierbij dat de waardering ervan altijd ten opzichte van de concurrenten is en zoals gepercipieerd door de klant. Je bent bijvoorbeeld ergens substantieel beter in en dat  is voor je klant te merken. Of je hebt als enige de beschikking over een middel.

Beperk je ook hier weer tot de drie grootste sterktes en zwaktes. Het is belangrijk dat de afweging zo objectief mogelijk gebeurt. Omdat zelfreflectie erg lastig is raad ik aan een buitenstaander met voldoende kennis van de markt mee te laten kijken.

Strategische kwesties

SWOT confrontatiematrixDoor in een zogenaamde confrontatiematrix de kansen en bedreigingen te zetten tegenover de sterktes en zwaktes kom je tot issues of kwesties waar wat mee moet gebeuren. Is er bijvoorbeeld een kansrijke trend en sluit die aan op een sterkte van je bedrijf, dan is het slim om dit uit te buiten. Is er anderzijds sprake van een bedreiging en ben je op dat gebied ook nog eens zwak, dan moet je die kwetsbaarheid zeker fixen! Als het echt om een levensbedreigende kwestie gaat, dan wordt dat ook wel het centrale probleem genoemd.

Kortom een goede uitgevoerde SWOT-analyse kan gouden bergen opleveren, maar het kan je ook helpen bij het oversteken van gevaarlijke ravijnen. Het is een onmisbaar instrument bij het bereiken van je strategische doelen en uiteindelijk je missie. Een SWOT helpt je om te focussen op de essentie.

Delen via FacebookDelen via TwitterDelen via WhatsAppDelen via LinkedInDelen via E-mail