Is een ZZP-er wel een ondernemer?

Wij krijgen soms de vraag van ZZP-ers of ze wel een ondernemer zijn. In deze video opgenomen aan een bloemrijke Milligerplas beantwoordt Rik deze vraag.

zzp ondernemer

De Belastingdienst heeft een aantal criteria die bepalen of je ondernemer bent. Denk hierbij aan het urencriterium of het aantal-klanten-criterium.

Wij kijken vanuit onze coaching veel meer naar de mindset van de ZZP-er. Denkt hij of zij zoals een werknemer, dus met als primaire focus het wat. Hoe zorg ik dat ik mijn vak zo goed mogelijk uitvoer?

Of denkt de ZZP-er als een ondernemer primair vanuit de klant. Dus: wat wil mijn klant, wat is zijn behoefte en waar kan ik waarde toevoegen.

Een ZZP-er is dus mijns inziens pas echt ondernemer als zijn focus meer ligt op het wie dan op het wat.

Delen via FacebookDelen via TwitterDelen via WhatsAppDelen via LinkedInDelen via E-mail