Voorwaarden

Franq Productions is ingeschreven bij de KvK onder nummer 64952053.

Voor onze websitediensten hanteren we de voorwaarden van ICT~Office. Deze bestaan uit één algemene basismodule en zestien afzonderlijke, specifieke modules.

De module ‘Algemeen’ bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn een of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen de leverancier en de klant. De van toepassing zijnde voorwaarden zijn:

ICT~Office Voorwaarden, Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden, Module 05 Ontwikkeling en onderhoud van een website

ICT~Office Voorwaarden, Module 09 Advisering, consultancy en projectmanagement